Bra med årsbudget

Jag har gjort en årsbudget där alla våra inkomster som jag kunde komma på är inkluderade. Jag har sedan delat allt på tolv för att se hur mycket jag måste sätta undan varje månad för att kunna betala de utgifter man betalar en gång per kvartal eller en gång per år och liknande. Jag hoppas att jag ska kunna hålla den här budgeten, men det tror jag faktiskt att jag kan. Jag är inte någon slösare, och är nöjd med att leva enkelt, så jag tror att det kommer att gå väldigt bra. Jag har till och med försökt att vara generös med siffrorna, så jag tror att det kommer att gå åt mindre pengar än det som står på budgeten, och det är ju bara ett plus.